tıbbi yardım görevlerini yapmak için gerekli teknik beceriler

Tıbbi asistanlar çeşitli klinik ve idari görevleri yerine getirirler. Görevleri, içinde çalıştıkları ofis veya sağlık merkezi türüne göre değişiklik gösterecektir. Tıbbi asistanlar tipik olarak hastanelerde, doktor muayenehanelerinde ve kliniklerde çalışmaktadır. Bazı idari görevler telefona cevap verme, hasta dosyalarını muhafaza etme ve tebrik eden hastaları içermektedir. Tıbbi asistanların klinik görevleri, yaşamsal bulguları kontrol etmek ve kaydetmek, hastaları muayene için hazırlamak ve muayene sırasında hekime yardımcı olmaktır. Tıbbi asistanlar, büro, klinik ve teknik becerileri kazanmak için eğitim ve öğretime ihtiyaç duyacaktır.

Tıbbî asistanlar, teknolojideki büyüme ve değişikliklerle birlikte, farklı teknoloji türlerini tanımak zorunda kalacaklar. İdari görevlerini yerine getirmek zorunda kalacakları takdirde, bir bilgisayarın, fotokopi makinesinin ve faks makinesinin nasıl kullanılacağını bilmelidirler. Ayrıca elektronik tıbbi kayıt yazılımının ve İnternetin nasıl kullanılacağını bilmeliler. Kelime işlem programlarında tıbbi yardım görevlileri, e-tabloların, mektupların ve diğer dokümantasyon türlerini tamamlamayı bilmelidir.

Tıbbi asistanların, görevlerini yerine getirmek için teşhis ve diğer ekipman türlerini nasıl kullanacakları bilinmelidir. Örneğin, bir hastanın kalp atım hızını kaydetmek için bir stetoskopun nasıl kullanılacağını bilmeleri gerekecek. Tıbbi asistanların, elektrokardiyogramlar ve kan basıncı izleme cihazları ile aşina olmaları gereken diğer cihaz türleri. Tıbbi yardım görevlilerinin, hekim tarafından kullanılacak ekipmanı da tanıması önemlidir. Bu, tüm muayene ve işlem ekipman ve araçlarını içerir. Hekime yardımcı olabilmeleri için bu bilgiye sahip olmaları gerekecektir.

Laboratuvar çalışmaları yapmak için de yetenekler gereklidir. Tıbbi asistanlar, hastaları laboratuvar testleri için hazırlamak zorunda kalacaklardır. Buna kan çekme ve örnek toplama dahildir. Ayrıca, idrar, dışkı, boğaz kültürleri veya pap smear gibi numuneleri hazırlamak için flebotomi becerilerine ihtiyaç duyacaklardır. Bazen tıbbi asistanlar Medical Assistants web sitesine göre laboratuar testlerini yapmak zorunda kalacaklardır. İdrar tahlili testleri, kan sayımı testleri ve kültür analiz testlerinin nasıl yapılacağını bilmeleri gerekecektir. Medial asistanların hastalar üzerinde yaptıkları testler ve teçhizat ile teknik bilgiye sahip olmaları önemlidir.