sigorta satış ortaklık komisyonlarının vergi muameleleri

Sigorta satış acentelerinin çoğunluğu maaş ve komisyon kombinasyonu ya da “düz” komisyon kazananlar için bağımsız yükleniciler olarak çalışırlar. Bu bağımsız yükleniciler poliçe satışı yaptıktan sonra ücret kazanır ve sigorta şirketi prim ödemesini alır.

Sigorta şirketi bir acentenin komisyonundan herhangi bir vergi kesmiyor. Temsilci, gelir vergisi, sosyal güvenlik vergisi, Medicare vergisi ve devlet ve yerel vergileri hesaplamalıdır. Daha sonra bu vergileri mali çeyrekte en az bir kez doğrudan hükümete öder.

Bir şirket, sigorta satış temsilcilerini çalışanlar yerine bağımsız yükleniciler olarak sınıflandırıyorsa, sigorta şirketi normalde sosyal güvenlik vergisinden ne pay alacaklarını ödemez. Kendi hesabına çalışan bir acenta, vergiden payını artı işverenin payı hükümete ödemek zorundadır.

Komisyon üyesi, Form W-4 yerine sigorta şirketinden her yılın sonunda bir Form 1099 alır.