proje ekiplerinin avantajları

Proje ekipleri detaylı konularda ve kısa vadeli sofistike araştırmalarda iyi çalışıyor. Takım oluşturma, hedeflenen bir projenin karmaşık taleplerini karşılamak için özel beceri ve yeteneklere sahip grup üyelerinin seçilmesini içerir. Deneyimli ve yeni işçilerin karışımını seçmek, hem yönetici hem de iş gücü için ek avantajlar sunar. Tüm projeler veya işçiler ekipler halinde gelişmez, ancak proje ekibi bir dizi uygulama için proje geliştirme için değerli bir yöntem sunar.

Proje takımlarını kullanan işyerlerinde, personel ya da yaralanma sebebiyle çalışmayı özlediklerinde görevleri tamamlamak bir avantaja sahiptir. Ekip, görevleri devretmekle birlikte düzenli ilerlemelerle ilgili raporları da temsil etmektedir. Projenin bileşenlerini tam olarak anlayarak çalışan ekip üyeleri, eksik bir proje ekibi üyesinin görevlerini geçici olarak devralma seçeneğine sahiptir. Geleneksel proje organizasyonu, bir yedek parça yetiştirmek için bir süre gerektirir ve projeyle ilgili önceki hazırlık durumunu ona bildirir.

Proje ekipleri, grup üyelerini tartışma ve çalışma modelleri aracılığıyla çeşitli düşünceye maruz bırakır. Penn State University makalesi “Genel Eğitim Kursları için Aktif Öğrenme Öğeleri”, sorunun temel unsurlarını belirlemek ve potansiyel çözümlerin eleştirel değerlendirilmesini sunarken proje ekiplerinin kullanımının önemini belirtmektedir. Gruplar çeşitli çözümleri keşfederler ve her yaklaşımın avantajlarını ve dezavantajlarını tartışırlar. Bu, tüm proje ekibi üyelerinin bakış açısını genişletir.

Takımlar, sosyal etkileşim için bir fırsat ve işle ilgili bilgi alışverişinde bulunulması için bir forum sunar; ayrıca takım üyelerinin diğer çalışanlarını kişisel düzeyde değerlendirmelerine yardımcı olurlar. Bir ekip olarak çalışmak, doğrudan ya da dolaylı olarak proje gelişimiyle ilişkili kişisel yaşam unsurlarını tartışmak için bir ortam yaratır. Grup üyeleri diğer üyelerin beceri ve yeteneklerini yakından takip eder ve bu bilgiler orijinal ekip dışında yapılan daha sonraki iş görevleri için ortak bir zemin sağlar.

Yeni işe alınan personelle üst düzey işçilerden oluşan ekipler oluşturmak, yeni elemanların, deneyimli personeliyle gözlemleyerek ve çalışarak gerçekçi bir seviyede gelişmiş bir ürün geliştirme deneyimi yaşamasına olanak tanır. Bu iş başında deneyim, yeni personele pragmatik bir eğitim programı sunar.

Resmi proje ekibi olarak toplantı, düzenli iş iletişimini teşvik eder. Gruplar, sıradan iş gününün bir parçası olarak bir araya gelerek, belirlenen proje üzerinde fikir alışverişinde bulunup ağ oluştururlar. Proje süresince teşvik edilen kesintisiz iletişim olanakları, projeyi inşa etmek veya geliştirmek için fikir alışverişinde bulunulmasını önerir. İletişim imkânı, merkezi grup misyonu veya iş yükü üzerine odaklanan resmi ve gayri resmi tartışma ve tartışma için bir forum sağlar.

Penn State makalesinde, proje ekiplerinin bir parçası olarak çalışan işçiler, bir çalışma sorusuna birden fazla yaklaşım geliştirdiler. Ekip üyeleri, diğer proje üyelerini ikna etmek için yetenekler geliştirir ve ayrıca, nihai bir çözüm getirmek için grup içindeki fikir birliğini geliştirme kabiliyetini kazanır.