mali tablolar için analiz ve tavsiyeler

Finansal tablolar modern ekonomilerde önemli bir rol oynamaktadır; kısmen daha fazla hesap verebilirlik ve veri şeffaflığı için bir dizi düzenleyici açıklama ve yatırımcı talebi yüzünden. İşletmeler, muhasebe raporlarını analiz ederken neyin önemli olduğunu belirlemek ve uygunluk için adımlar önermek için işletme kaynakları ve teknolojik donanımlardan oluşan bir ağa güveniyorlar.

Şirket müdürleri, doğru performans verilerini üretmenin, muhasebe ve muhasebe yeteneklerini düzenli olarak eğitmeye ve işe koyulmasına bağlı olduğunu anlar. Mali analiz önceliğine sahip yetkili personele sahip olmak para tasarrufudur; çünkü işletme faaliyetleri hakkında firmaya zamanında, faydalı bilgiler verir. Bu mesleki mükemmellik, yatırımcıların casino finansman senaryolarından kaçınmasına, doğru bahis düzenlemelerine ve dört temel finansal tabloyu yeterince gözden geçirmesine yardımcı olur. Bunlara finansal beyan, kar zarar tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak tablosu dahildir. “Casino finansmanı” son derece yüksek risk altında olan bir yatırım stratejisidir.

Güvenlik değişim katılımcıları, bir şirketin liderliğinin olumlu sonuç vermediğini fark ettiklerinde çoğu kez öfke ve hayal kırıklığı ifade eder. Yatırımcılar, şirket prensiplerinin söylemlere rağmen sağlıklı performans üretmek için gerçek bir çaba göstermediklerini düşünürlerse daha karlı işletmelere akın edebilirler. Kurumsal finansörler finansal tabloları analiz etmek için üç yöntem kullanmaktadır: yatay analiz, dikey analiz ve oran analizi. Yatay analiz, performans verisinin her yıl nasıl hareket ettiğine dikkat ederek kronolojik dalgalanmalar üzerine odaklanmaktadır. Dikey analiz, bir finansal maddeyi kıyaslama olarak ayarlar ve diğer tüm veri setlerini bu sayısal standartla karşılaştırır. Oran analizi, net kar marjı ve işletme sermayesi gibi işletme ölçümlerini yoğun şekilde kullanmaktadır. Bu teknik, kurumsal verimlilik, ödeme gücü, emniyet ve likiditeye odaklanmaktadır. İşletme sermayesi kısa vadeli varlıklardan kısa vadeli borçlara eşittir.

Finansal tabloların hazırlanması için en önemli öneri temel muhasebe normlarına ve endüstri standartlarına uymaktır. Bunlara genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP) ve uluslararası finansal raporlama standartları (UFRS) dahildir. GAAP ve UFRS’nin yanı sıra diğer fermanlar arasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yönergeleri bulunmaktadır. Yasal olarak, muhasebeciler, muhasebe verileri sunarken finansal maddeleri belirli bir şekilde göstermelidir. Örneğin, varlıkları bilançonun pasiflerinden ayırt etmeleri gerekir. Benzer şekilde gelirleri gelir tablosunda giderlerden ayırmalıdırlar.

Pek çok uzman, işletmelerin finansal tablo hazırlama ve sunumunda yer alan araçları ve bunları etkili bir şekilde kullanmak için gereken uzmanlık türlerini anlamalarına yardımcı olur. Bu uzmanlar, sertifikalı muhasebeciler, finansal danışmanlar ve yatırım bankacılarından oluşur. Dış danışmanlar bir şirketin hangi stratejinin muhasebe ve raporlama süreçlerinde en faydalı olabileceğine karar vermelerini sağlar.