maddi denetim usulleri

Denetim prosedürleri, bir şirketin süreçlerinin gözden geçirilmesi sırasında denetçilerin izlediği belirli yönerge veya kurallardır. Şirketler iç ve dış denetimleri bu inceleme için kullanabilirler. İç denetimler genelde daha resmi değildir ve şirket yönetimi için bilgi sağlar. Dış denetlemeler, genellikle dış iş paydaşlarının şirketle ilgili kararlar almasına yardımcı olur. Denetim prosedürleri, şirketin işletme faaliyetlerinin boyutuna bağlı olarak farklı olabilmesine rağmen genellikle her denetim türü için aynıdır.

Ortak bir kapsamlı denetim prosedürü, bir şirketin ayrı bölümlerinde bulunan bilgilerin test edilmesidir. Denetçiler, bu bilgileri ulusal muhasebe standartlarına, hükümet düzenlemelerine veya bir üçüncü tarafın gereklerine uygun olarak test eder. Bu prosedür, denetçilerin şirketin bilgilerini doğru bir şekilde temsil etmesi için bir örnek seçmesini gerektirir. Denetçiler, bu örneği doğruluğunu ve geçerliliğini test edecektir. Numunedeki önemli hatalar, denetçilerin ikinci bir bilgi örneği seçmesini gerektirir.

Oran ve trend analizi, denetçilere şirketin operasyonlarının üstten gözden geçirilmesini sağlayan bir prosedürdür. Oranlar, denetçilere önceki muhasebe dönemleri ile karşılaştırmak için finansal göstergeler sağlayan matematiksel formüllerdir. Eğilimler, finansal hesaplarda önemli artışlar veya dalgalanmalar keşfetmek için mevcut finansal bilgileri birkaç önceki dönemle karşılaştırır. Bu süreç, denetçilerin bir şirketin bilgilerindeki önemli değişiklikleri keşfetmesini ve bu da şirketin bilgilerinin belirli yönlerini gözden geçirme ihtiyacını işaret etmesini sağlar.

Esas denetim prosedürlerinin amacı, varlığın, hakların veya yükümlülüklerin, oluşumun, eksiksizliğin, değerlemenin, ölçülmesinin ve finansal bilgilerin sunumunun ölçülmesidir. Muhasebe bilgisinin bu özellikleri, şirketin iç ve dış iş paydaşlarına mali sağlığının doğru bir resmini sağlamasını sağlar. Bir şirketin işletme faaliyetleri hakkında denetçinin görüşleri paydaşlar için bir güvence oluşturmaktadır. Birçok kişi şirkete para yatırdığından, halka açık şirketlerde sık sık çeşitli denetimler yapılır. Bu kişiler yatırım yaptıkları sermayeleri için finansal getiri elde etmelerini sağlamak için denetimlere güvenirler.