evre 4 leiomyosarkom prognozu

Leiomyosarkom, düz kas dokusu gibi bağ dokularına saldıran nadir fakat agresif bir kanser türüdür. Doktorlar bu kanserle savaşmak için çeşitli tedavi yöntemlerini kullanabilir.

LMSarcoma Doğrudan Araştırma Vakfına göre, leyomiyosarkom kan damarları, sindirim sistemi ve rahim gibi yerlerde istem dışı kaslara çarpar. Kanser metastatik hale gelebilir veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Leiomyosarkomun semptomları, bir hastanın vücudundaki her yerde, şişmiş bir alan, sıkıştırılmış kaslar ve sinirlerdeki ağrı veya ekstremiteler kullanılarak yapılan limping ve diğer zorlukları içerir.

Bir doktor LMSarcoma Doğrudan Araştırma Vakfı’na göre cerrahi olarak bir tümörü çıkararak bir leyomiyosarkomalı bir hastayı tedavi edebilir. Kemoterapi, hedef ilaç tedavisi ve radyasyon terapisi gibi diğer tedaviler ameliyatla birlikte kullanılabilir.

Liyomiyosarkomun başarılı tedavisinde prognoz, bir hastanın hastalığının derecesine, tümörün yeri ve büyüklüğüne ve bir hastanın genel sağlık ve yaşına bağlıdır.

Evre 4 leiomyosarkom muhtemelen lenf düğümleri dahil olmak üzere vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır. Evre 4 leiomyosarkomalı hastalar, bir tümörün yayılma şansına sahip olmadan önce tedavi edilen 1. evre hastalardan daha hastalığın başarılı bir şekilde tedavi edilmesine daha az uygundur.