evre 3 kanser ömrü

Hayatta kalma ihtimalini anlamak, kanseri tedavi etmek için iyi bir başlangıç ​​noktasıdır, çünkü bir kere bunları yenmek için çözebileceğiniz ihtimalleri anlayın. Kanser progresyonu aşamalara bölünür, daha sonraki aşamalarda tedavi ve iyileştirme daha zor olur. Evre 3 kanser, son aşamadan bir adım uzakta (4. evre) ve 2. evreden daha düşük bir hayatta kalma oranı ve genel yaşam beklentisi daha kısa.

Kanser, vücudun mutant veya anormal hücreleri düzgün şekilde atamadığı habis bir hücrelerin büyümesidir. Kanser hücreleri normal hücrelere göre daha hızlı bir oranda bölünürlerken, zamanla organizmaya hakim olurlar ve hayati işlevler telafi edilemeyeceği için yaşamın sonlandırılmasına neden olurlar. Semptomlar arasında kilo verme, genel rahatsızlık hissi, gece terlemesi ve titreme sayılabilir.

Ulusal Kanser Enstitüsüne göre, kanser ilerlemesi beş ayrı aşamaya ayrılmıştır; her biri, kabaca tümörün sisteminize ne kadar yayılmış olduğunu belirtir. Sıfır evre safhasında, tümör hala orijinal bölgeyle sınırlıdır. Birinci ve ikinci aşamada tümör büyüdü veya orijinal dokunun daha derin katmanlarına doğru genişlemeye başladı. Üçüncü aşamada, tümör çevresel bölgelere ve bazı lenf nodlarına dışarı doğru yayılmaya başladı, ancak henüz metastaz yapmamaktadır. Dördüncü aşamada, tümör metastatik hale getirildi – vücudun her yerine, orijinal yerine çok uzak sitelere yayılmış.

Evre 3 kanser için genel beş yıllık sağkalım oranı hastalığa yakalanan kanser türüne bağlıdır. Örneğin, EMedTV.com’a göre, evre 3 akciğer kanseri için hayatta kalma oranı% 15.5 iken, evre III kolon kanseri için hayatta kalma oranı% 64 civarındadır. Bu rakamlar, teşhis tarihinden beş yıl sonra hayatta kalacak hastaların ortalama yüzdesini temsil etmektedir.

Hayatta kalma oranları gibi, evre 3 kanser için ortalama ömür, bulaştığınız kansere özgü türe göre değişebilir. Buna ek olarak, lungdiseasefocus.com’a göre, yaşam beklentisini belirlemek, evre dört kanserlerden daha az bir şey için zordur, çünkü kanserin hafifletilebilmesi için hala bir ihtimal mevcuttur. Dolayısıyla, ömür boyu vade bazında incelenmek mümkün değildir.

Doktorunuz size olumlu bir ömür beklentisi sunmuyorsa dahi, en azından benzer vakalarda bulunan kişilerin istatistiklerine dayanan, yalnızca eğitimli bir tahmin olduğunu unutmayın. Bu nedenle, herhangi bir ömür beklentisini önemli bir farkla aşabilmeniz tamamen mümkündür. Olumlu bir tutum kansere karşı savaşta kilit önem taşır, bu nedenle kanserin herhangi bir evresindeki yaşam beklentisini en üst düzeye çıkarmak için başınızı yüksek tutun.