atlar için en iyi otlar

Atları yetiştirme mevsimi boyunca beslemek için tercih edilen yöntem, bir çim merasında otlatmalarına izin vermektir. Mera alanında en iyi ot türleri, iklime bağlı olarak bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Bununla birlikte, otlar büyüme mevsimi boyunca yüksek düzeyde bir üretim sunmalı ve ata lezzet göstermelidir. En iyi otlar yaz boyunca besin takviyesi ihtiyacını en aza indirgeyen bir beslenme seviyesi sağlar.

Kentucky bluegrass, daha soğuk iklimlerde at mera için yaygın olarak kullanılan bir çimdir. Bu çim, yazın geç ilkbaharında ve ilk aylarında en aktif biçimde yetişir. Bluegrass sığ kökleri oluşturur ve yağmur ya da sulamadan düzenli olarak nem arzı gerektirir. Bluegrass, çoğunlukla mera alanında kasıtsız bir bitki olmasına rağmen, en yaygın mera otlarından biridir. Hava sıcaklıkları 80 dereceyi aştığında üretim düşerken soğutucu sıcaklıklarda en iyi sonucu verir.

Fescue, bluegrass’tan daha uzun boylu ve daha güçlü büyür. Yoğun ve dayanıklı bir çimen oluşturmak için de belirtilmiştir. Bu, fescue’yu, yüksek trafik alan at mera bölümlerine bitki yetiştirmek için cazip bir çimen yapar. Çay kışğı, yaprakları, yetişme mevsimini aşan otlatma süresini uzayan sonbahar veya ilk kış mevsimine kadar korur. Fescue’da endofit olarak adlandırılan toksik mantar varlığı atlarla üreme sorunlarına neden olabilir. Endofit içermeyen çeşitler mevcuttur, ancak daha az serttirler ve diğer çiçek çeşitlerinde olduğu gibi sürekli olarak üretilemezler. Yavru ile yonca veya yonca ile karıştırma, karışımın tadını ve beslenmesini geliştirir.

Orchard otu da uzun boylu büyüyen bir çimdir, ancak çiçeğin yoğun çiçeği oluşturmaz. Bu, bahçe çimlerini, çiğnemeye duyarlı bırakır. Orchard otu, otlak yönetimini ve döner otlatmayı daha önemli hale getirmek için uzun süre aşırı yüklenildiğinde zarar görür. Düzgün bir şekilde yönetilen bir bahçe çim mera uzun yıllar boyunca üretmeye devam edeceğini uzun ömürlü başlıca avantajlarından ile birlikte bahar aylarında erken otlatma izin erken ilkbahar büyümesi ile.

En iyi çim meraları, bölgenizde gelişen çim ve baklagil türlerinden birkaçı karışımı olacaktır. Örneğin, bluegrass ve fescue’nun bir karışımı, bluegrass’ın aktif büyümesinin fescue’yu trafiğe açan yoğun çimle sağladığı faydaları sağlar. Hangi otların egemen olacağı, yılın zamanına ve hava koşullarına bağlı. Karıştırma yonca veya yonca ekleme, otlatma atı için başka bir seçenek sağlar. Atın sersemlemesini sınırlandırmak için yonca veya yonca miktarını mera karışımının yüzde 40’ından azına sınırlayın.